ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

"ละอุ่น" มาจากชื่อนายอุ่น คนแรกที่เข้ามาอยู่ โดยอพยพมาจากภาคอิสาน ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า "ตาลาวอุ่น" หรือ "ลาวอุ่น" ซึ่งเป็นคำที่คนทางภาคใต้ใช้เรียกคนอิสานว่า "ลาว" ต่อมา เมื่อเป็นชุมชนก็มีการเรียกชื่อชุมชนว่า "ลาวอุ่น" และด้วยนิสัยของภาคใต้ชอบใช้คำสรรพนามสั้นๆจึงกร่อนคำเหลือเพียง "ละอุ่น"

อำเภอละอุ่น ได้ชื่อว่า "อำเภอในหุบเขา" ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนอง ตามถนนสายหาดส้มแป้น - บางพระใต้ ระยะทาง 32 กิโลเมตร และตามถนนเพชรเกษม - ละอุ่น แยกกิโลเมตรที่ 30 ระยะทาง 43 กิโลเมตร มีอาณาเขตชายฝั่งริมทะเลด้านตะวันตกติดต่อประเทศสาธารณรัฐเมียนมา

อำเภอละอุ่นตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

อำเภอละอุ่นแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1.   ละอุ่นใต้       (La-un Tai)       6 หมู่บ้าน
2.   ละอุ่นเหนือ       (La-un Nuea)       5 หมู่บ้าน
3.   บางพระใต้       (Bang Phra Tai)       3 หมู่บ้าน
4.   บางพระเหนือ       (Bang Phra Nuea)       5 หมู่บ้าน
5.   บางแก้ว       (Bang Kaeo)       5 หมู่บ้าน
6.   ในวงเหนือ       (Nai Wong Nuea)       3 หมู่บ้าน
7.   ในวงใต้       (Nai Wong Tai)       3 หมู่บ้าน
(Visited 2,282 times, 1 visits today)