📣วันนี้ปรอทแตก🌡️ พช.ละอุ่น วัดความสุข 3 หมู่บ้าน กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2564 👈 ​

วัน​อังคาร ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชย [...]

อ่านต่อ

📣พช.ละอุ่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 👈

วัน​จันทร์​ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไช [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุ [...]

อ่านต่อ