พช.ละอุ่น ร่วมดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม​ 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นายมานิตย์ คิดสร้าง นักวิชาการพัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการ สำนักงานพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ระนอง​ และนางสาวนิตยา จินดาวรรณ นัก​วิชา​การพัฒนา​ชุมชนปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​ละอุ่น​ พร้อมด้วยนายสมคิด เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ​เป็นคณะกรรมการตรวจ​รับงานจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ในการนี้ นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนา​ชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ​แทน​พัฒนาการอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​อำ​เภอ​ละอุ่น​ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมติดตามการตรวจรับงานจ้างตามโครงการฯ ซึ่งอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีครัวเรือนที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)​ ประเภทพื้นที่​ขนาด 1 ไร่ จำนวน 15 ครัวเรือน
โดยทำการตรวจรับงานจ้างในพื้นที่แปลงของ นางมาลี รักษาวงศ์ ม.5 ต.บางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัด​ระนอง​ ประเภทระดับครัวเรือน (Household Lab Model for Quality of Life : HLM) พื้นที่ขนาด 1 ไร่ แบบแปลนมาตรฐาน​ 2:3 แบบดินเหนียว ซึ่งได้ทำการวัดค่าความกว้างความลึกของบ่อ/หนอง และการตรวจนับปริมาตรดินตามสัญญาจ้าง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบ​ร้อย​ตามระเบียบแบบแปลนที่กำหนด
พร้อมนี้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสิ่งที่ครัวเรือนต้นแบบตั้งใจจะพัฒนาในพื้นที่ของตนเองตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลอดจนให้กำลังใจทีมงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งนี้
(Visited 16 times, 1 visits today)