พช.ละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชนและ​นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์​ ที่ 18 มกราคม 2564
นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทุกท่านที่เข้าร่วมปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บขยะ บริเวณสองข้างถนนสามแยกบ้านบางนาถึงบ้านสีกิ้ม จังหวัดระนอง
โดยมีนายนิติธร เดชาราชสีห์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธี

(Visited 5 times, 1 visits today)