📣 พช.ละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชนและ​นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID–19

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID–19
ในการนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด ณ สำนักงานพัฒนา​ชุมชน​อำ​เภอ​ละอุ่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID–19 และการสร้างความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการของประชาชน โดยได้เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน ร่วมทั้งการทำความอาดและจัดระเบียบพื้นที่ต่างๆภายในห้องสำนักงานพัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​ละอุ่น​ ให้มีความสะอาด สะดวก และมีระเบียบเรียบร้อย พร้อมต้อนรับประชาชนที่มาใช้บริการ
ทั้งนี้ พช.ละอุ่น ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่นให้ตระหนักรู้และรับมือกับสถานการณ์​ COVID–19 การ์ดอย่าตกด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้านหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ

(Visited 4 times, 1 visits today)