📣 พช.ละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชนและ​นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์​ จากกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์​ชุมชน

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ​จากกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์​ชุมชน ของชุมชนตำบลละอุ่นเหนือ ณ กศน.ตำบลละอุ่นเหนือ โดยทุกท่านที่เข้าร่วมปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ นางอรพิน ปูชนียกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือจากสำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อ​ำ​เภอ​ละอุ่น​ ร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ และร่วมส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์​ชุมชน เพื่อสามารถพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ย และพัฒนาความรู้การบริหารจัดการด้านการตลาดให้กับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์​ชุมชน
ซึ่งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์​ชุมชน มีการผลิตปุ๋ย จำนวน 2 สูตร โดยสูตรที่ 1 เป็นหัวเชื้อ ใส่บำรุงต้นปาล์มหรือผักต่างๆ ได้ และสูตรที่ 2 เป็นแบบผสมสำเร็จแล้ว ใช้​ปลูกหรือใส่ต้นไม้ได้ทันที ซึ่ง พช.ละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน และ​นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์​สูตรที่ 2
ทั้งนี้ ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์​ คือ ช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินมีแร่ธาตุอาหาร ดินในการเพาะปลูกมีลักษณะเป็นดินร่วยซุย มีโครงสร้างที่โป่ง สามารถที่จะอุ้มน้ำและสารอาหารได้เป็นอย่างดี ช่วยทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พืชผักที่ปลูกไม่ได้รับสารพิษตกค้าง

(Visited 9 times, 1 visits today)