ผู้นำ อช. อำเภอละอุ่น ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนา​ผู้นำอาสาพัฒนา​ชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยังยืน”

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น นำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานการประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักว [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ

วันที่จันทร์​ ที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่​ของ​แผ่นดิน​ กิจกรรม เพิ่ม​ศักยภาพ​คณะกรรมการ​เครือข่าย​กองทุน​แม่​ของ​แผ่นดิน​ระดับอำเภอ

วันที่ศุกร์ 22 มกราคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิช [...]

อ่านต่อ

📣 นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาพื้นที่ เพื่อต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอ [...]

อ่านต่อ