พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 เจ้าหน้าท [...]

อ่านต่อ

📣พช.ละอุ่น ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักว [...]

อ่านต่อ

ร่วมด้วยช่วยกัน..เตรียมพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นัก [...]

อ่านต่อ

พช.ละอุ่น ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษ [...]

อ่านต่อ