นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละอุ่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย laun วันที่

พช.ละอุ่น นำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอละอุ่น ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานการประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ