พช.ลาดบัวหลวง ขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา โมเดล

พช.ลาดบัวหลวง ขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา โมเดล
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง มอบหมายนางสาววิไลพร สินประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้นำทีมช่างโยธาฯ เทศบาลลาดบัวหลวงและผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ต้นแบบ เพื่อดำเนินการออกแบบพื้นที่ให้เป็นไปตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือในการปรับพื้นที่สำหรับใช้งานโดยมีทีมช่างและเจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันออกแบบ
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง
(Visited 5 times, 1 visits today)