ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

👉 ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🏆ทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
(Visited 5 times, 1 visits today)