พช.ลาดบัวหลวง ขับเคลื่อนโครงการโคก หนอง นา โมเดล

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง มอบหมายนายชาญชัย รัตนบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้นำทีมช่างโยธาฯ อบต.และผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ต้นแบบ เพื่อดำเนินการออกแบบพื้นที่ให้เป็นไปตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือในการปรับพื้นที่สำหรับใช้งานโดยมีทีมช่างและเจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันออกแบบ
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง
(Visited 2 times, 1 visits today)