พช.ลาดบัวหลวง ขับเคลื่อนโครงการครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมด้วยนายชาญชัย รัตนบุรี นักพัฒนาการชำนาญการ และนายเอกนฤน วิเรขรัตน์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสำหรับดำเนินการโครงการโคก หนอง นา โมเดล โดยมีทีมช่างโยธาฯ อบต.คู้สลอด และครัวเรือนต้นแบบผู้เข้าร่วมโครงการร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ อบต.คู้สลอด ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ประเด็นหลักในการหารือประกอบไปด้วยการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ และภายหลังจากการปรับสภาพพื้นที่แล้วเสร็จ ซึ่งได้พาทีมช่างโยธาฯ และครัวเรือนต้นแบบผู้เข้าร่วมโครงการของตำบลคู้สลอด ออกพื้นที่เพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริงของแปลงต่างๆ และเลือกแบบในการปรับสภาพพื้นที่
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง
(Visited 1 times, 1 visits today)