ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

เข้าชม 54 ครั้ง

วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง ดำเนินการจัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 6 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 16 ร้าน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

(Visited 54 times, 1 visits today)