พช.เหล่าเสือโก้ก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มอำเภอที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่  27 มกราคม  2566  ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม  2566 เวลา 14.00 น.  ห้องประชุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานและบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่  20 มกราคม  2566 เวลา 09.00 น.  ณ โรงแรมเนว [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล

วันพฤหัสบดีที่  19 มกราคม  2566 เวลา 09.00 น.  ณ หอประช [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 11 มกราคม  2566  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก นำทีมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านสามแยกชมภู ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา

วันอังคารที่ 10 มกราคม  2566  ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก นำครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนบ้านเบญจ์ ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08:00 – 16.30 น.   [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่  8  มกราคม  2566 เวลา 09.00  น. ณ  หอประช [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เหล่าเสือโก้ก ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่  6  มกราคม  2566 เวลา 09.00  น. ณ หอประชุมไพรพยั [...]
อ่านเพิ่มเติม