ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

  วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 นายอุทัย อรัมสัจจาก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

    วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสุวัฒชัย บุ [...]
อ่านเพิ่มเติม