อำเภอเหล่าเสือโก้ก

คำขวัญของอำเภอ :
"เหล่าเสือโก้กยกพระธรรม นำการพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจราษฎร์ รัฐ ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก"
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อครั้งสมัยบ้านเมืองเกิดสงคราม ได้อพยพตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเหล่า ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตลอดฤดูกาล สัตว์ที่จับเป็นอาหาร มีมากโดยเฉพาะเสือ มีประวัติกล่าวขานกันว่า มีเสือโคร่งตัวใหญ่ คอยจับสัตว์อยู่ใกล้ๆ บ้านของพ่อเฒ่า เสือตกใจร้อนโฉกใส่พ่อเฒ่า ชาวบ้านจึงถือเสียงร้องของเสือเป็นนิมิตรหมายที่ดี โดยตั้งชื่อบ้านให้ใหม่ว่า "บ้านเหล่าเสือโก้ก"

สภาพข้อมูลโดยทั่วไป :

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเสือโก้ก ถนนอุบล-ตระการ ตำบลเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี- ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 23 กิโลเมตร- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 598 กิโลเมตร
อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมือง, อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 1,376 times, 1 visits today)