โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม การผูกผ้าจับจีบผ้า และจัดดอกไม้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านดูนเหนือ หมู่13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม
การผูกผ้าจับจีบผ้า และจัดดอกไม้
คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านดูนเหนือ หมู่13 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายสุวัฒชัย บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายนางเบญจมาภรณ์ สัมฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวกัญณกร กำหอม อาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม การผูกผ้าจับจีบผ้า และจัดดอกไม้ ณ บ้านดูนเหนือ หมู่13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 20 คน ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 14,400 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการสนับสนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เหล่าเสือโก้ก รายงาน

(Visited 56 times, 1 visits today)