ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบOTOP วันที่ 14 กันยาย 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านแพง ตำบลแพงใหญ่

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบOTOP
วันที่ 14 กันยาย 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านแพง ตำบลแพงใหญ่

นายสุวัฒชัย บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายนางเบญจมาภรณ์ สัมฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกัญณกร กำหอม อาสาพัฒนา นางอภัษฎา สีทัน ผู้นำ อช.ตำบลแพงใหญ่

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบOTOP อำเภอเหล่าเสือโก้ก ณ บ้านแพง หมู่7 ตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดย ไพฑูรย์ บุญทรัพย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ทุกประเภท อาทิ เช่น ชุดโต๊ะเก้าอี้ โต๊ะหมู่บูชา ม้านั่ง เตียง ไม้เท้า ไม้คมแฝก ด้ามขวาน เป็นต้น

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เหล่าเสือโก้ก รายงาน

(Visited 22 times, 1 visits today)