สพอ.เหล่าเสือโก้ก จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.เหล่าเสือโก้ก จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันพุธ วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  ณ บ้านหนองเต่า หมู่10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก

นายสุวัฒชัย บุ้งทอง พัฒนาการอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วยนางเบญจมาภรณ์ สัมฤทธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวกัญณกร กำหอม อาสาพัฒนา ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมกากรพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน ณ บ้านหนองเต่า หมู่10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 

ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.เหล่าเสือโก้ก รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)