สพอ.ลานสัก ร่วม“ร่วมสร้างเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม’’

👉👉👉🌺จดหมายข่าว : เรื่องเล่าชาวพัฒนาCNS@Lansak@ 🎯📌👉
วันที่ 17 กันยายน 2564
“ร่วมสร้างเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม’’นางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง พัฒนาการอำเภอลานสัก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไทย ในการก้าวเป็นสังคมคุณธรรม ตามแนวทาง
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” #กรมการพัฒนาชุมชน#เน้นการมีส่วนร่วม
ทีมงาน สพอ. CNS ลานสัก ถ่ายภาพ
อนันตวุฒิ บุญเนือง รายงาน
สถานีข่าวอุทัยธานี CNS

(Visited 10 times, 1 visits today)