“อำเภอลานกระบือ ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เข้าชม 5 ครั้ง

“อำเภอลานกระบือ ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางอุษา เวียงสี พัฒนาการอำเภอลานกระบือ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลานกระบือ และสตรีอำเภอลานกระบือ รวม 35 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 99 ตัว
ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
ข่าว/ภาพ : สพอ.ลานกระบือ
PR พช.ชากังราว:รายงาน
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)