พช.ลานกระบือ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.ลานกระบือ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.  ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ชั้น 2 จังหวัดกำแพงเพชร

นางอุษา เวียงสี พัฒนาการอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลานกระบือ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลานกระบือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจันทิมา และกลุ่มสบู่กาแฟบ้านจันทิมา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 นำโดยนางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานในกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลานกระบือ
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจันทิมา
3.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : กลุ่มทำสบู่กาแฟบ้านจันทิมา หมู่ 3 ตำบลจันทิมา
โดยกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

“แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ผลิตก๊าซธรรมชาติ พุทธศาสตร์ลือเลื่อง เมืองแห่งคุณธรรม เลิศล้ำความสะอาด”

ข่าว/ภาพ : สพอ.ลานกระบือ
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#กำแพงเพชร
#BigData
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สตรี
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 2 times, 1 visits today)