นางอุษา เวียงสี

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานกระบือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lankrabue วันที่ 07 พ.ค. 2564

🌴 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กำแพงเพชร) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน 👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lankrabue วันที่ 07 พ.ค. 2564

🌴 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กำแพงเพชร) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน 👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾

📆 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:30 น. สำนักงานพัฒนา [...]