ข่าวประชาสัมพันธ์

*ผอ.สมชาย. หิรัญกุลสวัสดิ์ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมคณะ ได้ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน *

8 มิถุนายน 2560 ผอ.สมชาย. หิรัญกุลสวัสดิ์ ผอ.สำนักพัฒนา [...]