ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชาวมานิ

“ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผล [...]

“การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอละงู ครั้งที่ 3/2564”

“การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุ [...]

พอ.ละงู พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

พอ.ละงู พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสต [...]