ข่าวประชาสัมพันธ์

พอ.ละงู พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

พอ.ละงู พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสต [...]