ข่าวประชาสัมพันธ์

พอ. พช.ละงู ติดตามให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู

พอ. พช.ละงู ติดตามให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการดำเนินงานปร [...]

เจ้าหน้าที่การเงิน สพจ.สตูลลงพื้นที่ แนะนำและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้

⚘ เจ้าหน้าที่การเงิน สพจ.สตูลลงพื้นที่ แนะนำและติดตามกา [...]