โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอละงู

นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์

พัฒนาการอำเภอละงู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเอกวิทย์ หวันตาหลา

พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลละงู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ฟาตีมา บิลยีหมาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/ประสานงานตำบลเขาขาว ตำบลน้ำผุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.สารีย๊ะ ติงสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/ประสานงานตำบลกำแพง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.ณิชารีย์ ลางีตัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานงานตำบลปากน้ำ ตำบลแหลมสน

(Visited 435 times, 1 visits today)