รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📦📦📦“รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”💐💐
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู เข้าร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากศิษย์เก่าสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2544 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่บ้านเกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู ณ ที่ว่าการอำเภอละงู หมู่ที่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
😷😷😷🤝🤝🤝🤝🤝
รายงานโดย reena.nicharee
(Visited 3 times, 1 visits today)