โครงการพัฒนาชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 อำเภอละงู จังหวัดสตูล

🥦🥦🥦โครงการพัฒนาชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 อำเภอละงู จังหวัดสตูล 📷📷
วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 โดยมีคุณนิภาพร ปราชญ์สัมมาชีพและประธานศูนย์เรียนรู้มะละกอริมคลองและคุณสำราญ แคยิหวา ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายสาธิตให้ความรู้ในหัวข้อวิชาดังนี้
1. การปลูกและตอนกิ่งพันธุ์มะละกอ
2. การแปรรูปขมิ้นชันแบบผงชงละลาย
3. การทำน้ำหมักเร่งผลผลิตผลไม้
4. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
…….
รายงานโดย reena.nicharee
(Visited 7 times, 1 visits today)