เจ้าหน้าที่ พช.ละงูลงพื้นที่อำนวยความสะดวกติดตั้งโปรแกรม จปฐ.ให้แก่อาสาจัดเก็บของเทศบาลตำบลกำแพง

🦋🦋 เจ้าหน้าที่ พช.ละงูลงพื้นที่อำนวยความสะดวกติดตั้งโปรแกรม จปฐ.ให้แก่อาสาจัดเก็บของเทศบาลตำบลกำแพง🎊🎊🎊
วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการลงโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค. ประจำปี 2564 ให้แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บของเขตเทศบาลตำบลกำแพง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงู จังหวัดสตูล
…….
ข่าวลำดับที่ 149/2564
รายงานโดย reena.nicharee
(Visited 2 times, 1 visits today)