ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

🤝🤝🤝ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล🦋🦋🦋
วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วยนางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำผุด จัดประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำผุด เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล…….
รายงานโดย reena.nicharee
(Visited 2 times, 1 visits today)