ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละงูอำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละงูอำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลาพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลละงู จัดประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลละงู เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล…….

รายงานโดย reena.nicharee

(Visited 2 times, 1 visits today)