ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 พื้นที่ตำบลแหลมสน

🦋🦋ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 พื้นที่ตำบลแหลมสน🌼🌼🌼
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู ลงพื้นที่ติดตามให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค. ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
…….
รายงานโดย reena.nicharee
(Visited 1 times, 1 visits today)