พอ.ละงู ลงพื้นที่ติดตามผลการออกแบบลายผ้าของกลุ่มปันหยาบาติก

พอ.ละงู ลงพื้นที่ติดตามผลการออกแบบลายผ้าของกลุ่มปันหยาบาติก
วันที่ 18 ก.พ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู ลงพื้นที่ติดตามการออกแบบลายผ้าพร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมการต้อนรับการติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ กลุ่มปันหยาบาติก ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 5 times, 1 visits today)