พอ.ละงู พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

พอ.ละงู พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564
วันที่ 17 ก.พ. 2564 นายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู พร้อมด้วยนายเอกวิทย์ หวันตาหลา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลละงู และนางสาวสารีย๊ะ ติงสา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่ขอกู้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ2564 ในพื้นที่ตำบลละงู และตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 5 times, 1 visits today)