สพจ.สตูลร่วมกับสพอ.ละงู ประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู

วันที่ 8 กุมถาพันธ์ 2564 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ
2.การบริหารจัดการรายได้ของศูนย์ฯ
3.รวมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละฐานเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ เช่น ปัญหาปาล์มน้ำมันไม่มีผลผลิต
4.การบริหารจัดการน้ำภาวะภัยแล้ง
5.การเตรียมความพร้อมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารจากกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)