พช.สตูล ร่วมกับ พช.ละงู เตรียมพร้อมกิจกรรมวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำ อช.

<<>>
27 มกราคม 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงูมอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานผู้นำ อช. พร้อมนางสาวณิชารีย์ ลางีตันพัฒนากรผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงูและนักศึกษาฝึกงาน จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำ อช. ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564 ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวครั้งนี้ นางศุภมาส เหล็นเรืองพัฒนาการจังหวัดสตล มอบหมายให้ นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นายวีระ เพชรจำรัส ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมทั้งนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ. และพนักงานสถานที่ ลูกจ้างเหมาบริการ นพต.ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนตำบลละงู

(Visited 11 times, 1 visits today)