พช.ละงู ลงพื้นที่เตรียมพร้อมดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ระยะ ที่ 1

@พช.ละงู ลงพื้นที่เตรียมพร้อมดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ระยะ ที่ 1@
วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลละงู และนักนางสาวณิชารีย์ ลางีตัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโคก หนองนาโมเดลระดับอำเภอ นำทีม นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการโคก หนอง นา โมเดลพร้อมช่างวิศวกรโยธา ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่พร้อมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายออกแบบแผนผังพื้นที่ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” งบเงินกู้ระยะที่ 1 จำนวน 2 ราย/แปลง ณ ม.1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายวีระ เพ็ญจำรัส ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.สตูล ร่วมลงพื้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวด้วย

(Visited 25 times, 1 visits today)