ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564

@ละงู เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ตะรุเตา ลือลั่น ถ้ำ-เกาะ แหล่งเพาะเต่ากระอาน อุทยานธรณีโลก@
วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นายเอกวิทย์ หวันตาหลา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลละงู พรมด้วยนางสาวสารีย๊ะ ติงสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีระดับอำเภอ และนางสาวณิชารีย์ ลางีตัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564 ในพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู

(Visited 5 times, 1 visits today)