ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน

@ละงู เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ตะรุเตา ลือลั่น ถ้ำ-เกาะ แหล่งเพาะเต่ากระอาน อุทยานธรณี@
วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นานเอกวิทย์ หวันตาหลา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลละงู ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลละงู ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

(Visited 6 times, 1 visits today)