ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564

@ละงู เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ตะรุเตา ลือลั่น ถ้ำ-เกาะ แหล่งเพาะเต่ากระอาน อุทยานธรณีโลก@
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู โดยนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวสารีย๊ะ ติงสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีระดับอำเภอ และนางสาวณิชารีย์ ลางีตัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู

(Visited 9 times, 1 visits today)