สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน เยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มสตรีร้านค้าขายของชำในชุมชน หมู่ที่10 ตำบลนาขา

เข้าชม 21 ครั้ง

    

นางชยาภรณ์ ผอมจีน พัฒนาการอำเภอหลังสวน ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มสตรีร้านค้าขายของชำในชุมชน หมู่ที่10 ตำบลนาขาซึ่งขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุมพร เป็นจำนวนเงิน 193,960 บาท

(Visited 21 times, 1 visits today)