ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทับ

นางมัทยานี สมรูป

พัฒนาการอำเภอลำทับสำนักงานพัฒนาชุชนอำเภอลำทับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

10/05/2565 16.25

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ มอบหมายให้นางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล , ทีมพี่เลี้ยง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางฯ ตามปฏิบัติการ “KRABI STEADY”

K R A B I S T E A D Y “ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยีย [...]

05/05/2565 13.58

นายพงศ์ศักดิ์​ เพชรคงแก้ว​ นายอำเภอลำทับ​ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ​ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ภายใต้ชื่อ​ “รวมใจไทย​ ปลูกต้นไม้​ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่​ ๑๐๐ ล้านต้น

🐘สพอ.ลำทับเล่าข่าว🐘 “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชา [...]

29/04/2565 16.13

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลำทับ (ศจพ.อ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

KRABI STEADY วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ➡️นายพงศ์ศักดิ์ เพชร [...]

27/04/2565 17.17

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ปฏิบัติการ “KRABI STEADY”

KRABI STEADY วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ➡️นายพงศ์ศักดิ์ เพชร [...]

22/04/2565 09.44

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

🐘สพอ.ลำทับเล่าข่า🐘 “ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบ [...]

19/04/2565 16.22

นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ พร้อมด้วยนางมัทยานี สมรูป พัฒนาการอำเภอลำทับ เป็นตัวแทนมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส

🐘สพอ.ลำทับเล่าข่าว🐘 “มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนา [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)
ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)