ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักระยะที่ 2 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และติดตามกลุ่มอาชีพตีมีด

สพอ.ลำทะเมนชัย วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา10.00 น. นาย [...]

จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย

(@) สถานีข่าวอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา🗞 📰 วันที [...]

พช ลำทะเมนชัย เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)

วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 13.15 น. ณ ป่าสาธารณประโยชน์ บ้าน [...]