กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่นี่ลำทะเมนชัย

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น

 

ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย หมู่ที่ 9 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

 

นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอลำทะเมนชัย มอบหมายให้ นายปรัชญา มันตาทร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

 

ในการนี้ นางสาวอุทุมพร ฉลาดรอบ พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

“๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood

#SDGforAll@Kmitl #CDD#SEPtoSDGs #CNS

#GlobalSoilPartnership “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565”

(Visited 11 times, 1 visits today)