สื่อประชาสัมพันธ์ การสวมใส่ผ้าไทย

🕣14 มิถุนายน 2564
สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
👉ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
👉โครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. อย่างน้อยสัปดาห์ละ2 วัน
👉ชาวลำทะเมนชัยร่วมใจใส่ผ้าไทย/ผ้าลายไขว้ตาล่อง
📢 สพอ.ลำทะเมนชัยรายงาน

(Visited 21 times, 1 visits today)