ลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักระยะที่ 2 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และติดตามกลุ่มอาชีพตีมีด

สพอ.ลำทะเมนชัย
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา10.00 น.
นายวรพรรณ. คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบลและอสพ.ได้ลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักระยะที่ 2 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และติดตามกลุ่มอาชีพตีมีด ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของนายไสว จันทร์เพ็ชร ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการตีมีดและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ณ บ้านหนองแวง ม.5 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย

(Visited 23 times, 1 visits today)