จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย

(@) สถานีข่าวอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา🗞
📰 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
📢 พช.ลำทะเมนชัย จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🌱
⌚️ เวลา 09.00 น.
🌷นายวรพรรณ​ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิง​ปฏิบัติการ​คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน​ และได้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมา ปรัชญา แนวคิด วัตถุประสงค์ 10 ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การประเมินหมู่บ้านต้นกล้าฯ เพื่อรับเงินทุนพระราชทาน
การตั้งปณิธานความดี การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและการคัดเลือกคณะกรรมการฯ
☘️มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 15 คน โดยดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการคัดกรองสแกน และบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
🚲 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
💡#Change For Good ✨
(sprout)#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.ลำทะเมนชัย โคราช รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)