นายวรพรรณ คล้ายสงคราม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลำทะเมนชัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lamthamenchai วันที่ 18 มิ.ย. 2564

จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lamthamenchai วันที่ 18 มิ.ย. 2564

ลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักระยะที่ 2 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และติดตามกลุ่มอาชีพตีมีด

สพอ.ลำทะเมนชัย วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา10.00 น. นาย [...]